Βραβείο Golden Laissez-Passer:

Our Objectives

1

Youth Empowerment through non-formal education for the development of “Skills needed for the 21st century”

2

Sports milestones

3

Erasmus+ Programme promotion

4

Academic research and Master thesis: “Academic mobility: Traveling abroad for educational purposes. Case study: WE AfriHug Project in Ghana”.

Our Team

Our new project is the result of people who share the same dream and want to contribute to this world with a meaningful way. I believe in the team, the passion and the power of education

WE AfriHug is a project born in the mind of ambitious dreamers. We want to see something changing in this world and we are here to make things happen. Education is the key.

What we do for ouselves dies with us, what we do for the others lasts forever.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”

Nelson Mandela

Our Partners

Our Supporters

Support Us

Contact Us

Konstantinos Maragkos: +30 694 798 0665
Claudia Cirilli: +39 340 31 45 849
weafrihug@gmail.com
7
Xώρες
7
Μήνες
6
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια μη-τυπικής μάθησης
1
εκπαιδευτική κατασκήνωση
287
Μαθητές
7
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Erasmus+
1560
Φοιτητές & Ακαδημαϊκό προσωπικό
2
Συνεργασίες μεταξύ AU-EU HEIs