Η Μαριλένα είναι πτυχιούχος MBA και MSc στο διεθνές μάρκετινγκ. Από το 2013 εργάζεται ως Project Manager σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα. Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά στην Ελλάδα για πέντε χρόνια ως Project Manager στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών και συνεργάστηκε με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ανήκει στους 42 νέους εμπειρογνώμονες του AU-EU Youth Cooperation Hub (Τμήμα εκπαίδευσης) που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Αφρική και την Ευρώπη. Έχει ζήσει στο εξωτερικό μέσω ευκαιριών σπουδών και κατάρτισης και αγαπά την εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Be positive and never stop trying.

X